Ontwikkelingssamenwerking in thema's

Ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen jaren opgezet rond de thema’s waarop Nederland met middelen, kennis en kunde een verschil kan maken. Voedselzekerheid, Water, Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten en Veiligheid & Rechtsorde zijn kernthema’s voor Nederland, evenals Vrouwenrechten & Gendergelijkheid, Klimaat en Private Sectorontwikkeling. Nederland biedt ook Humanitaire Hulp en blijft werken aan versterking van het Maatschappelijk Middenveld in ontwikkelingslanden. Daarnaast zijn de thema’s Opvang in de Regio en Migratie, en recent ook Onderwijs en Jongeren toegevoegd.

Het huidige kabinet hanteert de SDG’s als internationaal kader voor het thematische beleid. Daarbinnen legt het kabinet nieuwe accenten zoals onderwijs, waarvoor een themapagina toegevoegd is in deze rapportage. Meer informatie over de SDG’s en hoe het thematische beleid van Nederland daarop aansluit.

Meer informatie over het huidige kabinetsbeleid en de SDG’s.

De thema's

Voedsel- en voedingszekerheid

Water

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Veiligheid en Rechtsorde

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Klimaat

Private sector ontwikkeling

Versterking van het maatschappelijk middenveld

Opvang in de regio en migratie

Humanitaire Hulp

Onderwijs

Behaalde resultaten per thema

Selecteer in de kaart hieronder een thema om een samenvatting te zien van de behaalde resultaten in 2019. U ziet ook gelijk waar in de wereld het meest is gedaan met het thema.