Ontwikkelingssamenwerking in thema's

Ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen jaren opgezet rond de thema’s waarop we met Nederlandse middelen, kennis en kunde een verschil kunnen maken. Voedselzekerheid, Water, Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten en Veiligheid & Rechtsorde zijn kernthema’s voor Nederland, evenals Vrouwenrechten & Gendergelijkheid, Klimaat en Private Sectorontwikkeling. Aanvullend werkt Nederland aan versterking van het Maatschappelijk Middenveld in ontwikkelingslanden en bieden we Humanitaire Hulp. Verder is het thema Opvang in de Regio en Migratie recent toegevoegd.

Het huidige kabinet heeft in vergelijking met Rutte II de SDGs sterker omarmd als internationaal kader voor het thematische beleid. Daarbinnen legt het kabinet nieuwe accenten, zoals onderwijs.

Meer informatie over de SDGs en hoe het thematische beleid van Nederland daarop aansluit

Meer informatie over het huidige kabinetsbeleid en de SDG’s.

De thema's

Voedsel- en voedingszekerheid

Water

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Veiligheid en Rechtsorde

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Klimaat

Private sector ontwikkeling

Versterking van het maatschappelijk middenveld

Opvang in de regio en migratie

Humanitaire Hulp

Behaalde resultaten per thema

Selecteer in de kaart hieronder een thema om een samenvatting te zien van de behaalde resultaten in 2018. U ziet ook gelijk waar in de wereld het meest is gedaan met het thema.