Inleiding

Libanon kampt met de gevolgen van het conflict in Syrië. Naar schatting 1,5 miljoen Syriërs zijn naar Libanon gevlucht. Nederland steunt het land door te investeren in bescherming en perspectief voor vluchtelingen en gastgemeenschappen. Nederland is sinds 2016 versterkt actief in Libanon en zal deze kabinetsperiode deze steun continueren en uitbreiden.

In Libanon is circa 1 op de 4 bewoners vluchteling. Extra inwoners betekent logischerwijs extra druk op publieke voorzieningen als scholen. Daarom investeert Nederland in (beroeps)onderwijs voor zowel Syrische vluchtelingen als kwetsbare Libanezen. Ook investeren we in private-sectorontwikkeling om de economische kansen van Libanezen en Syriërs te bevorderen, met speciale aandacht voor jongeren en gendergelijkheid. Nederland draagt zo bij aan de weerbaarheid van Libanon. Stabiliteit is niet alleen in het belang van het land zelf, maar ook van Nederland.

Om de stabiliteit van Libanon te verstevigen, investeert Nederland ook in veiligheid. Zo financiert Nederland bijvoorbeeld ontmijning, zodat nu onbegaanbare delen van het land veilig en toegankelijk worden voor bewoners. Ook werkt Nederland samen met het Libanese leger om de grensbewaking te versterken. Dit maakt Libanon weerbaarder tegen grensoverschrijdende consequenties van het Syrische conflict. Gezien de precaire balans tussen verschillende geloofsgemeenschappen is het van groot belang bij te dragen aan stabiliteit, temeer omdat Libanon zelf ook een recente geschiedenis van gewelddadig conflict kent.

De inzet van Nederland in Libanon was in 2018 hoofdzakelijk gericht op humanitaire hulp, opvang in de regio en migratie. Deze resultaten zijn terug te vinden op de themapagina’s van Humanitaire Hulp en Opvang in de regio en migratie.

Aanvullende bronnen

Facebookpagina

Volg de ambassade in Libanon Facebook

Website ambassade in Libanon

Bezoek de website van de ambassade in Libanon