Aanvullende bronnen

BHOS-nota

Lees de beleidsnota 'Investeren in Perspectief' van Minister Kaag, waarin de focuslanden onder meer uitgebreid aan bod komen

Inleiding

Sinds het uitbreken van de crisis in Syrië (2011) heeft Jordanië te maken gehad met een groot aantal Syrische vluchtelingen. Op dit moment leven er officieel zo’n 650.000 Syrische vluchtelingen in het land, op een bevolking van circa 10 miljoen mensen. De Jordaanse overheid zorgt nog altijd voor goede opvang in samenwerking met de internationale gemeenschap. Tegelijkertijd heeft de toestroom van mensen gezorgd voor een hoge druk op de sociale voorzieningen, met name in het onderwijs en de gezondheidszorg. Door de moeilijke situatie in de buurlanden is de Jordaanse export naar en via deze landen gedaald.

Nederland zet zich in om de kwetsbaren in de Jordaanse samenleving te bereiken. Nederlandse steun bereikt zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen en is vooral gericht op onderwijs en werkgelegenheid. Met basis- en beroepsonderwijs wordt gezorgd voor de juiste scholing. Door middel van investeringen in de private sector en de landbouw proberen we banen te creëren. Op deze manier wordt de Jordaanse samenleving bijgestaan in deze moeilijke tijd. In Jordanië komt de Nederlandse expertise op het gebied van landbouw en watermanagement daarbij goed van pas.

Uitgelicht project Jordanië

Project van Mercy Corps met vluchtelingen en gastgemeenschappen om de leefbaarheid te verbeteren

Een grote uitdaging in landen met veel vluchtelingen is de relatie tussen vluchtelingen en de mensen die er al wonen, de zogenaamde gastgemeenschappen. Vluchtelingen zijn van huis en haard verdreven en hebben vaak vreselijke dingen meegemaakt. Het is dan moeilijk in een nieuwe omgeving het leven weer op te pakken. Ook voor gastgemeenschappen is de instroom van vluchtelingen een uitdaging.

Voor veel gastgemeenschappen in Jordanië, een land met hoge werkeloosheid, is het leven al niet gemakkelijk. In die situatie kunnen gemakkelijk spanning en conflicten ontstaan. Om dat te voorkomen heeft Mercy Corps vluchtelingen en gastgemeenschappen samengebracht en ze geholpen conflicten op een duurzame manier op te lossen. Daarnaast steunt Mercy Corps deze groepen met trainingen om hun kansen op werk of het opzetten van een eigen bedrijfje te vergroten. Deze activiteiten dragen bij aan een betere economische situatie voor vluchtelingen en gastgemeenschappen.

De inzet van Nederland in Jordanië was in 2018 hoofdzakelijk gericht op humanitaire hulp, opvang in de regio en migratie. Deze resultaten zijn terug te vinden op de themapagina’s van Humanitaire Hulp en Opvang in de regio en migratie.

Aanvullende bronnen

Facebookpagina

Volg de ambassade van Jordanië op Facebook

Website ambassade Jordanië

Bezoek de website van de ambassade van Jordanië