Aanvullende bronnen

Investeren in perspectief

Beleidsnota voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inleiding

Eind 2017 werd het laatste gebied in Irak dat in handen was van ISIS bevrijd. In de transitiefase waarin Irak nu komt, blijft het nodig de bevrijde gebieden te ondersteunen met projecten om ontheemden snel terug te laten keren naar huis. Tegelijkertijd moet men aan de slag met de wederopbouw van deze gebieden en het aanpakken van de grondoorzaken van conflict en instabiliteit in Irak.

De Nederlandse regering heeft Irak tot focusland van het buitenlands beleid benoemd, waarbij Nederland zich inzet voor de legitieme stabiliteit van Irak en het stimuleren van verdere democratische en duurzame, inclusieve economische ontwikkeling. Dit kan gedeeltelijk door te blijven inzetten op ondersteuning van de opvang en terugkeer van de anno 2019 nog altijd 1,9 miljoen ontheemden. Ook moeten de basisvoorzieningen in bevrijd gebied worden hervat. Daarnaast is extra inzet nodig om de grondoorzaken van conflict en instabiliteit aan te pakken.

Een van de grote uitdagingen voor Irak is de jonge bevolking en het gebrek aan banen in de private sector. Nederland focust daarom op het delen van onze kennis over en ervaring met arbeidsintensieve sectoren. Landbouw is hierbij een duidelijke prioriteit. Landbouw kan niet zonder water, dus ook daar zet Nederland op in. Daarnaast concentreren we ons op een goed ondernemingsklimaat. In 2018 zijn verschillende scoping studies uitgevoerd om te inventariseren waar Nederland de grootste toegevoegde waarde kan bieden in deze sectoren.

Uitgelicht project Irak

Funding Facility For Stabilization

Via de Funding Facility for Stabilization heeft Nederland kunnen bijdragen aan het herstellen van de basisinfrastructuur in gebieden die zijn heroverd op ISIS. Ongeveer 4 miljoen ontheemden konden zo weer terugkeren naar hun huizen. Met Nederlands geld zijn bijvoorbeeld een belangrijke brug en het regionale academische ziekenhuis in Fallujah hersteld.

Gegevens over dit project via UNDP transparency

Lees meer over het Funding Facility for Stabilization in Irak van de UNDP

De inzet van Nederland in Irak was in 2018 hoofdzakelijk gericht op humanitaire hulp, opvang in de regio en migratie. Deze resultaten zijn terug te vinden op de themapagina’s van Humanitaire Hulp en Opvang in de regio en migratie.

Aanvullende bronnen

Facebookpagina

Volg de Nederlandse ambassade in Irak op Facebook

Twitterpagina

Volg de Nederlandse ambassade in Irak op Twitter

Website ambassade Bagdad

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Irak