Indicatoren

 • Ondervoeding
  • Voedselinname
  • Toegang tot voedsel
  • Bestendigheid van de voedingssituatie
 • Landbouw
  • Productiviteit en/of inkomsten
  • Markttoegang
  • Bestendigheid
 • Duurzaamheid
  • Eco-efficiëntie
  • Beheer van de natuurlijke omgeving
  • Bestendigheid
 • Randvoorwaarden
  • Landrechten
  • Kennis
  • Instituten

Selecteer indicator

Bijdrage aan einde aan ondervoeding in 2030

Nederland streeft ernaar om tussen nu en 2030 een einde te maken aan de ondervoeding van 32 miljoen mensen (met name kinderen). Elk jaar bereiken de voedingsactiviteiten gesteund door Nederland direct tientallen miljoenen volwassenen en kinderen. Uiteindelijk zullen die inspanningen (gericht op verbetering van voedselinname, toegang tot voedsel en de bestendigheid van de voedselvoorziening) een einde moeten maken aan ondervoeding.

Aantal mensen (met name kinderen) met een betere voedselinname

Aantal mensen (met name kinderen) met een betere voedselinname |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal mensen (met name kinderen) bij dat direct is behandeld voor (ernstige) ondervoeding, dan wel aanvullende voeding, extra vitamines en/of een ontwormingsbehandeling heeft ontvangen. Als gevolg daarvan is de voedselinname van deze mensen verbeterd ten opzichte van gevallen waarin niet werd ingegrepen.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland ondersteunde interventies hebben in 2016 meer dan 33 miljoen volwassenen/kinderen direct bereikt, waarvan bij ruim 15 miljoen de voedselinname aantoonbaar verbeterd. In 2015 zijn er ongeveer 18 miljoen mensen bereikt, resulterend in een aantoonbaar verbeterde voedselinname voor ongeveer 10 miljoen mensen.

Bijdrage aan einde aan ondervoeding in 2030

Nederland streeft ernaar om tussen nu en 2030 een einde te maken aan de ondervoeding van 32 miljoen mensen (met name kinderen). Elk jaar bereiken de voedingsactiviteiten gesteund door Nederland direct tientallen miljoenen volwassenen en kinderen. Uiteindelijk zullen die inspanningen (gericht op verbetering van voedselinname, toegang tot voedsel en de bestendigheid van de voedselvoorziening) een einde moeten maken aan ondervoeding.

Aantal mensen met betere toegang tot voedsel

Aantal mensen met betere toegang tot voedsel |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal mensen bij (met name kinderen) dat direct heeft geprofiteerd van een betere lokale voedselvoorziening (bijv. dankzij moestuinen, lokaal verwerkt aanvullend voedsel of gediversifieerde/verbeterde voedingsmiddelen in lokale winkels) of is geholpen bij het verkrijgen van voedsel (bijv. door middel van sociale programma’s).

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland ondersteunde interventies hebben in 2016 ruim 33 miljoen mensen/kinderen bereikt, waarvan ruim 1,3 miljoen aantoonbaar betere toegang tot voedsel hebben gekregen. In 2015 zijn er ongeveer 18 miljoen mensen bereikt, met een aantoonbaar verbeterde toegang tot voedsel voor ongeveer 4,9 miljoen mensen. De daling is te wijten aan een grootschalig UNICEF-programma dat in 2015 de toegang tot voedsel heeft verbeterd voor 4 miljoen kinderen, terwijl de in 2016 gemeten effecten vooral betrekking hadden op de verbeterde voedselinname (gerapporteerd onder de eerste indicator).

Bijdrage aan einde aan ondervoeding in 2030

Nederland streeft ernaar om tussen nu en 2030 een einde te maken aan de ondervoeding van 32 miljoen mensen (met name kinderen). Elk jaar bereiken de voedingsactiviteiten gesteund door Nederland direct tientallen miljoenen volwassenen en kinderen. Uiteindelijk zullen die inspanningen (gericht op verbetering van voedselinname, toegang tot voedsel en de bestendigheid van de voedselvoorziening) een einde moeten maken aan ondervoeding.

Aantal mensen waarvan de voedingssituatie bestendiger is tegen schokken en stress

Aantal mensen waarvan de voedingssituatie bestendiger is tegen schokken en stress |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal mensen bij dat heeft geprofiteerd van verbeteringen in hun omgeving waardoor zij wat voeding betreft minder kwetsbaar zijn, zoals betere (d.w.z. droogtebestendige) water- en sanitaire voorzieningen, verbeterde gezondheid en hygiëne, en het opbouwen van buffers voor periodes van schaarste.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland ondersteunde interventies hebben in 2016 ruim 33 miljoen mensen/kinderen bereikt. Voor bijna 1,3 miljoen van hen is de voedingssituatie aantoonbaar bestendiger geworden. In 2015 zijn er ongeveer 18 miljoen mensen bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde bestendigheid voor ongeveer 3,3 miljoen mensen. De daling is te wijten aan de beëindiging van een UNICEF-programma voor water- en sanitaire voorzieningen dat vooral in 2015 resultaten opleverde.

Bijdrage aan verdubbeling van productiviteit en inkomsten uit de landbouw in 2030

Nederland streeft ernaar om de productiviteit en/of de inkomsten van acht miljoen boerenbedrijven in 2030 te hebben verdubbeld. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op groei binnen de landbouw bereiken elk jaar direct miljoenen boerenbedrijven. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op hogere productiviteit en inkomsten, markttoegang en de bestendigheid van het boerenbedrijf) moeten op termijn leiden tot een einde aan de rurale armoede.

Aantal boeren met hogere productiviteit en/of inkomsten

Aantal boeren met hogere productiviteit en/of inkomsten |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal boeren bij dat hun productiviteit en/of inkomsten aantoonbaar heeft verbeterd als gevolg van ontvangen training, advies, technologie, financiële diensten, input, infrastructuur en organisatorische steun.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies hebben meer dan 7 miljoen boerenbedrijven in 2016 direct bereikt, waarvan 2 miljoen hun productiviteit en/of inkomsten aantoonbaar vergrootten. In 2015 zijn er eveneens ongeveer 7 miljoen boerenbedrijven bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde productiviteit/inkomsten voor ongeveer 1,7 miljoen boeren.

Bijdrage aan verdubbeling van productiviteit en inkomsten uit de landbouw in 2030

Nederland streeft ernaar om de productiviteit en/of de inkomsten van acht miljoen boerenbedrijven in 2030 te hebben verdubbeld. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op groei binnen de landbouw bereiken elk jaar direct miljoenen boerenbedrijven. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op hogere productiviteit en inkomsten, markttoegang en de bestendigheid van het boerenbedrijf) moeten op termijn leiden tot een einde aan de rurale armoede.

Aantal boeren met betere markttoegang

Aantal boeren met betere markttoegang |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal boeren bij dat heeft geprofiteerd van ketenontwikkeling, versterking van de organisatie en/of infrastructurele verbeteringen, waardoor zij betere toegang tot markten hebben.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies hebben meer dan 7 miljoen boerenbedrijven in 2016 direct bereikt, waarvan bijna 1,5 miljoen hun markttoegang aantoonbaar verbeterden. In 2015 zijn er eveneens ongeveer 7 miljoen bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde markttoegang voor bijna 3 miljoen boeren. De daling is te wijten aan het feit dat een aantal programma’s, waaronder het International Fund for Agricultural Development (IFAD), het Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) en de African Agribusiness Academy voor 2016 aanzienlijk minder resultaat op deze indicator rapporteerden. Kennelijk zijn hun activiteiten in 2016 niet gefocust geweest op markttoegang.

Bijdrage aan verdubbeling van productiviteit en inkomsten uit de landbouw in 2030

Nederland streeft ernaar om de productiviteit en/of de inkomsten van acht miljoen boerenbedrijven in 2030 te hebben verdubbeld. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op groei binnen de landbouw bereiken elk jaar direct miljoenen boerenbedrijven. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op hogere productiviteit en inkomsten, markttoegang en de bestendigheid van het boerenbedrijf) moeten op termijn leiden tot een einde aan de rurale armoede.

Aantal boeren dat bestendiger is geworden tegen stress en schokken

Aantal boeren dat bestendiger is geworden tegen stress en schokken |

Wat betekent deze indicator?

Klimaatverandering zorgt voor extra druk op landbouwbedrijven in de vorm van stress (zoals temperatuurstijgingen of meer nieuw ongedierte of ziektes) en schokken (zoals overstromingen). Om de voortgang te controleren houdt Nederland het aantal boeren bij dat bestendiger is geworden tegen deze stress en schokken dankzij klimaatslimme technieken zoals geïntegreerd beheer van de bodemvruchtbaarheid, koele en goed geventileerde stallen, droogtebestendige soorten, druppelirrigatie en warmtebestendige opslagfaciliteiten.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies hebben meer dan 7 miljoen boerenbedrijven in 2016 direct bereikt, waarvan ruim 1,3 miljoen hun bedrijfsbestendigheid aantoonbaar verbeterden. In 2015 zijn er eveneens ongeveer 7 miljoen bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde bestendigheid van bijna 2 miljoen boerenbedrijven. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat het klimaatprogramma van het International Fund for Agricultural Development voor 2016 aanzienlijk minder resultaat rapporteerde, wat voor een deel werd gecompenseerd door meer resultaten van een productief vangnetprogramma in Ethiopië.

Bijdrage aan duurzaam landgebruik

Nederland is voornemens om tussen nu en 2030 7,5 miljoen hectare landbouwgrond te helpen converteren naar duurzaam gebruik. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op duurzaam landgebruik bereiken elk jaar direct miljoenen hectare. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, stroomgebied- en landschapsbeheer en agro-ecologische bestendigheid) moeten uiteindelijk leiden tot een transitie naar duurzaam landgebruik.

Aantal hectare landbouwgrond dat eco-efficiënter wordt gebruikt

Aantal hectare landbouwgrond dat eco-efficiënter wordt gebruikt |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal hectare landbouwgrond bij dat werd bebouwd met methodes die de opbrengst per eenheid natuurlijke hulpbron (bijv. water, (kunst)mest, bodem) aantoonbaar vergroten.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies hebben in 2016 meer dan 1,3 miljoen hectare landbouwgrond direct bereikt, waarvan bijna 370.000 hectare aantoonbaar eco-efficiënter werd gebruikt. In 2015 is ongeveer 2,4 miljoen hectare bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde eco-efficiëntie op ongeveer 575.000 hectare. De afname in bereik wordt veroorzaakt doordat IFAD en CGIAR voor 2016 minder resultaten boekten dan voor 2015. De afname in eco-efficiënter beheerd areaal wordt veroorzaakt doordat de resultaten uit Mali (Niger-Delta) niet meer onder voedselzekerheid maar onder water worden gerapporteerd.

Bijdrage aan duurzaam landgebruik

Nederland is voornemens om tussen nu en 2030 7,5 miljoen hectare landbouwgrond te helpen converteren naar duurzaam gebruik. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op duurzaam landgebruik bereiken elk jaar direct miljoenen hectare. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, stroomgebied- en landschapsbeheer en agro-ecologische bestendigheid) moeten uiteindelijk leiden tot een transitie naar duurzaam landgebruik.

Aantal hectare landbouwgrond waarvan de natuurlijke omgeving (landschap/stroomgebied) beter wordt beheerd

Aantal hectare landbouwgrond waarvan de natuurlijke omgeving (landschap/stroomgebied) beter wordt beheerd |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal hectare landbouwgrond bij waarvan het beheer van de natuurlijke omgeving (dorp, stroomgebied, landschap, corridor, agro-ecologische eenheid, regio) is verbeterd.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies bereikten in 2016 meer dan 1,3 miljoen hectare landbouwgrond direct, waarvan voor ruim 100.000 hectare de natuurlijke omgeving (landschap/stroomgebied) beter wordt beheerd. Met betrekking tot dat laatste werd in 2015 een vergelijkbaar resultaat bereikt.

Bijdrage aan duurzaam landgebruik

Nederland is voornemens om tussen nu en 2030 7,5 miljoen hectare landbouwgrond te helpen converteren naar duurzaam gebruik. Door Nederland gesteunde activiteiten gericht op duurzaam landgebruik bereiken elk jaar direct miljoenen hectare. De geconsolideerde effecten van die steun (gericht op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, stroomgebied- en landschapsbeheer en agro-ecologische bestendigheid) moeten uiteindelijk leiden tot een transitie naar duurzaam landgebruik.

Aantal hectare landbouwgrond dat bestendiger is geworden tegen stress en schokken

Aantal hectare landbouwgrond dat bestendiger is geworden tegen stress en schokken |

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal hectare landbouwgrond bij dat is bebouwd met methodes die de bestendigheid aantoonbaar vergroten, zoals geïntegreerd beheer van de bodemvruchtbaarheid, wisselteelt, direct zaaien, mulching, compostering, agro-bosbouw, opvang van regenwater en contourlandbouw.

Wat betekent dit resultaat?

Door Nederland gesteunde interventies hebben in 2016 nagenoeg 2,3 miljoen hectare landbouwgrond direct bereikt, waarvan ruim 175.000 hectare aantoonbaar bestendiger werden. In 2015 is er ongeveer 2,4 miljoen hectare bereikt, resulterend in aantoonbaar verbeterde bestendigheid voor ruim 375.000 hectare. Dat verschil is te wijten aan het klimaatprogramma van het International Fund for Agricultural Development, dat voor 2016 minder resultaat rapporteerde (zie ook doelstelling 2 (Groei van de landbouw), indicator 3).

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid leveren een indirecte bijdrage aan de hiervoor genoemde resultaten, d.w.z. een betere voedselinname voor mensen die aan ondervoeding lijden, meer productiviteit en inkomsten voor boeren en duurzaam gebruik van land. De voornaamste prioriteiten zijn het waarborgen van landrechten, kennisinfrastructuur en institutionele capaciteitsontwikkeling.

Aantal boeren voor landrechten zijn gewaarborgd

Verbetering van het gangbare landbeheer en de landrechten van vrouwen:
ervaringen in Zambia met het ‘Social Tenure Domain’-model. Een pilotproject uitgevoerd in samenwerking met de Huairou Commission in Zambia, met steun van het Global Land Tool Network. Chief Chamuka legt uit.

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal boeren bij dat formeel een titel of ander recht verkreeg dat de toegang tot land garandeert en veilig investeren mogelijk maakt.

Wat betekent dit resultaat?

Gewaarborgde landrechten zijn een randvoorwaarde voor het realiseren van de ambities van SDG 2 en een essentiële voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van landbouw door boeren. Daarom neemt Nederland deel aan relevante internationale netwerken, zoals de International Land Coalition en het Global Land Tool Network, door middel van een Nederlands multi-stakeholderplatform. De ambassades in Bangladesh, Benin, Burundi, Colombia, Indonesië, Mozambique, Rwanda en Oeganda hebben intensief geïnvesteerd in verbetering van landrechten voor mannen en vrouwen. De afgelopen drie jaar hebben die inspanningen geleid tot gewaarborgde landrechten voor in totaal meer dan 2,5 miljoen mensen, van wie ongeveer 50% vrouw.

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid leveren een indirecte bijdrage aan de hiervoor genoemde resultaten, d.w.z. een betere voedselinname voor mensen die aan ondervoeding lijden, meer productiviteit en inkomsten voor boeren en duurzaam gebruik van land. De voornaamste prioriteiten zijn het waarborgen van landrechten, kennisinfrastructuur en institutionele capaciteitsontwikkeling.

Aantal boeren dat is voorzien van nieuwe kennis, technologieën en/of vaardigheden

In het oosten van Kenia leidt het gebrek aan regen tot het mislukken van de oogst van belangrijke gewassen zoals maïs, waardoor veel gezinnen niet voldoende te eten hebben. Overstappen van maïs naar het droogtebestendige sorghum is mogelijk een oplossing voor de lokale voedselvoorziening.

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te monitoren houdt Nederland het aantal boeren bij dat heeft geprofiteerd van training, advies, de introductie van nieuwe gewassen, verbeterde methodes en nieuwe technologieën.

Wat betekent dit resultaat?

Betere kennis en technologieën zijn essentieel voor een duurzame ontwikkeling van boerenbedrijven. Vraagsturing en maatwerk zijn voorwaarden voor de effectiviteit van training en advies. In 2015 zijn op die manier zo’n 2 miljoen boeren voorzien van nieuwe kennis en technologieën. In 2016 daalde dat aantal naar 1,1 miljoen, doordat de CGIAR in dat jaar minder resultaten boekte. Daarnaast zijn er ongeveer honderd organisaties voor onderzoek, vervolg- en beroepsopleidingen gesteund en versterkt, hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit en impact van de landbouwvoorlichting.

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid

Betere randvoorwaarden voor voedsel- en voedingszekerheid leveren een indirecte bijdrage aan de hiervoor genoemde resultaten, d.w.z. een betere voedselinname voor mensen die aan ondervoeding lijden, meer productiviteit en inkomsten voor boeren en duurzaam gebruik van land. De voornaamste prioriteiten zijn het waarborgen van landrechten, kennisinfrastructuur en institutionele capaciteitsontwikkeling.

Aantal versterkte instituten

In Rwanda ondersteunt het NICHE-programma capaciteitsontwikkeling op het gebied van GIS, vanwege de positieve effecten hiervan op duurzame ontwikkeling in het algemeen en voedselzekerheid in het bijzonder.

Wat betekent deze indicator?

Om de voortgang te controleren houdt Nederland het aantal instituten bij dat is versterkt door middel van medewerkerstraining, apparatuur, organisatieontwikkeling, verbeterde benaderingen en methodes en/of de oprichting van samenwerkingsverbanden en netwerken. Dat laatste heeft ook een link met ‘internationale voedseldiplomatie’, bijvoorbeeld via de FAO, het WFP, de Wereldbank, het CFS, de OESO, de EU en het World Economic Forum. Ook wordt de (bilaterale) beleidsdialoog op dit gebied door ambassades aangegaan, evenals de Afrika-brede dialoog in het kader van het Comprehensive African Agricultural Development Programme.

Wat betekent dit resultaat?

Hoewel het effect hiervan op individuele doelgroepen of specifieke doelgebieden lastig te beoordelen is, is de versterking van instituten essentieel voor voedsel- en voedingszekerheid. Concreet komt dit neer op het versterken van hun capaciteit, functioneren, netwerken en lerend vermogen. In 2016 zijn er meer dan 1.000 instituten versterkt.

"We need to start treating smallholder agriculture, which is predominant in Africa, as a commercial business and enable the private sector to intervene and invest along with governments. The greatest success will come if all stakeholders work in close partnership."

- Kofi Annan, Noordwijk, 15 juni 2017

Uitgelicht project

Profitable Opportunities for Food Security (PROOFS)

Profitable Opportunities for Food Security (PROOFS) is gericht op het verbeteren van de voedsel- en voedingszekerheid en op toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne van 80.000 huishoudens in zeven districten in het noordwesten en zuidwesten van Bangladesh. PROOFS is een consortiumproject dat wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade en uitgevoerd door ICCO Cooperation (leiding), iDE, BoPInc en Edukans. Om de situatie met betrekking tot voedsel- en voedingszekerheid, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne van huishoudens te verbeteren, past PROOFS een geintegreerde beandering toe. Dat wil zeggen dat PROOFS zich richt op het stimuleren en verbeteren van lokale marktstelsels die producten en diensten leveren aan huishoudens op het gebied van zowel landbouw, voeding als water/sanitatie.

Aanvullende bronnen

Themapagina Voedselzekerheid Rijksoverheid

@NLGlobalIssues

Video hoe Nederland de Voedseluitdaging voor 2030 aanpakt